آخرین نوشته ها

جزئیات حسابتان را فراموش کرده اید؟

نامه ای ازکودکان و نوجوانان ایرانی برای فرزندان زیتون

توسط / جمعه, ۰۹ مهر ۱۳۹۵ / منتشر شده در بخش ایثاروشهادت, بیانیه, درد و دل نویسنده, همه

بنام پرورگاه دشت ها

سلام بر دانه ها و جوانه های درخت زیتون..
سلام بر نسیم دلنواز فلسطین…
که تنها نوازش کننده دشت ها و سبزه زار هاست…
و سلام بر آواز های غمگین باد در سبزه زار و رقص پر از خون جوانه ها…
سلام بر ریشه های مستحکم درخت زیتون که با جان و دل چنگ بر ریسمان مقاومت و صلح و حق زده اند ؛ تا شاخه ها و جوانه های جدید ، با شهد عظمت و از خودگذشتی و شهادت سبز شوند…
فرسخ ها فاصله میان من و تو مانعی برای شنیدن آواز های مقاومتت نیست…
دوری من و تو مانع دیدن مظلومتت نیست…
و من جوانه ای از خطه آرش و رستم و سلمان فاسی ام که با بند بند وجودم حرف هایم را در گوش باد زمزمه میکنم تا در چشم و گوش و جان خونینت بریزد…
نوای عشق را و ایمان را و امید را…
به سویت میفرستم…
از قهرمان هایم و قهرمان هایت میگویم…از دنیای پاک و بی ریایی که صدای خنده کودکان و نوجوانان فلسطینی و ایرانی و جهانی در آن پیچیده…و از رویا ها و آرزو هایمان…
میگویم و اتمام حجت میکنم با تو…
که تا جوانیمان بیش نمانده…و تا جهانی که باهم خواهیم ساخت…
به امید منجی عدالت…و صلح در سرزمین زیتون…

پاسخ دهید

*

بالا