آخرین نوشته ها

جزئیات حسابتان را فراموش کرده اید؟

هر آینده ای قریب و نزدیک است

پنج شنبه, ۰۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط

 ای مردم به دنیا همچون زاهدان و اعراض کنندگان از آن بنگرید ، به خدا سوگند دنیا به زودی ساکنان خود را از بین می برد و هوس بازانی که به آن اطمینان دارند را به مصیبت می کشاند .  آنچه از دست رفته و پشت کرده هیچگاه بر نمی گردد و آینده معلوم نیست

ترک دنیا پرستی

جمعه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۲ توسط

آگاه باشید ! دنیا گویا پایان یافته ، وداع خویش را اعلام داشته ، خوبیهایش مجهول مانده و پشت کرده ، به سرعت میرود. ساکنان خویش را به سوی فنا سوق میدهد و همسایگانش را به سوی مرگ می راند . آنچه از دنیا شیرین بوده تلخ شده ، و آنچه صاف و زلال بوده

فردا به امروز نزدیک است

یکشنبه, ۰۸ دی ۱۳۹۲ توسط

ای مردم!من شما را به تقوا و پرهیزکاری و شکر فراوان خداوند بر نعمتها و احسان و رحمتش که بر شما فرو باریده و بر آزمایش هایش نزد شما سفارش میکنم. چه بسیار نعمتهایی که ویژه ی شما قرار داده و شما را به رحمت خویش مورد عنایت خاص گردانیده! شما عیبهای خود را آشکار

امیر بیان

چهارشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۲ توسط

او به تمام اسرار آگاه است و از همه ی ضمیرها باخبر! به همه چیز احاطه دارد ، و بر همه چیز پیروز است ، و بر همه ی اشیاء غالب و قادر است. آنان که اهل عملند پیش از آنکه اجل شان فرا رسد، در ایام مهلت باید به عمل پردازند، و در ایام

ای مردم ترسناک ترین چیزی که از آن بر شما بیمناکم دو چیز است : پیروی از هوا و هوس و آرزوهای طولانی … تبعیت از هوا و هوس انسان را از راه حق باز می دارد و آرزوهای طولانی آخرت را به دست فراموشی می سپارد . آگاه باشید دنیا به سرعت پشت کرده

خصوصیات منافقین!

جمعه, ۰۴ مرداد ۱۳۹۲ توسط

ای بندگان خدا شما را به تقوا و پرهیزکاری سفارش میکنم و از منافقان بر حذر میدارم ، زیرا آن ها گمراه و گمراه کننده اند.خطاکار و خطا اندازند، به رنگهای گوناگون بیرون می آیند و به قیافه ها و زبان های متعدد خودنمایی میکنند.از هر وسیله ای برای فریفتن و در هم شکستن شما

بالا