آخرین نوشته ها

جزئیات حسابتان را فراموش کرده اید؟

آهنگ فرمانده السلام

جمعه, ۲۸ آبان ۱۳۹۵ توسط

. فرمانده السلام رجز پیاده نظامهای فرمانده تقدیم به همه ی جامانده ها … از همین جا بیعت میکنیم با خون و جنون ! تقدم به همه ی آنهایی که در مسیرند … با فریاد اعلام وفاداری کنید با قدمهای محکمتر و سری بی تاب ما ، زائر نه ! عابر نه! لشگرِ فرمانده حسینیم

بالا