آخرین نوشته ها

جزئیات حسابتان را فراموش کرده اید؟

اما برای صلح هر روز بمب میسازن

شنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۵ توسط

. 🔯 #یهود از همان هزار و اندی سال پیشِ زمان رسول الله (ص) ، چشم دیدن اسلام را نداشت! ↕ از همان روزهایی که با پیغمبر توافقی صوری کرد. قرار شد که در مدینه بماند ، اما کاری بکار مردم و حکومت اسلامی پیامبر نداشته باشد ! ولی .. گویا ناف زرسالاران یهود را

بالا