آخرین نوشته ها

جزئیات حسابتان را فراموش کرده اید؟

طرح کبوتر میکشن با شاخه ی زیتون

شنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۵ توسط

. 🌊 پس از توفان و روزهای زیادی که نوح و پیروانش در کشتی مانده بودند ، نوح کبوتری را به مأموریت فرستاد تا ببینید آیا جایی خشکی پیدا میشود یا نه؟ 🐦 کبوتر پس از یافتن خشکی بر روی درخت زیتونی مینشیند و شاخه ای از آن را به عنوان مدرک با خود به

بالا