آخرین نوشته ها

جزئیات حسابتان را فراموش کرده اید؟

درخت طوبی ….

جمعه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ توسط

بسم الله الرحمن الرحیم و النّجم و الشّجر یسجدان درب راباز میکنند وقامتی مهربان نمایان میشود . عزمش راجزم کرده تابرای یک نفرهم که شده الگوباشد .   به سمت سرسبزی باغ حرکت میکند و یک شاخه ی طوبی دردست دارد ؛ حالاهردرختی میخواهد باشد مهم این است که دردست اوست وبادستان گرم او گرم

بالا