آخرین نوشته ها

جزئیات حسابتان را فراموش کرده اید؟

شق القمر ….

جمعه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ توسط

  قدم به قدم .. طعام به دوش .. صدای آروم و خش دار برخورد پاها به روی زمین .. ضربه ی کوبه هایی که به در میخوره .. طعامی که پشت در قرار داده میشه و مردی که میره تو انتهای تاریکی پنهون بشه .. چشم های منتظرِ کودکی که خیره میشه به تاریکی

بالا