آخرین نوشته ها

جزئیات حسابتان را فراموش کرده اید؟

جگر سوخته ی شیر مرد جمل

یکشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۵ توسط

. عنوان: یه امامی که حرم نداره ! تا چشم کار می کند نه نوری نه چراغی نه حتی شمعی.. هیچ نیست.. دریغ از حضوری .. این ظلمت عجیب جگر سوز است ، اصلا ظلمت همیشه برای ما جگرسوز بوده است.. ظلمتی که شبانگاه و غریبانه ، پر درد و آه چهار کودک خردسال به

بالا