آخرین نوشته ها

جزئیات حسابتان را فراموش کرده اید؟

زمانه ی عمار

دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۵ توسط

بسم الله . زمان همان زمانه ی کوفی ساز و کوفی پرست است.آنها که در سخنوری شان ذکر علی از زبانشان نمی افت و در جنگاوریشان جز کیسه و مال به چیزی فکر نمیکنند. آن روزها علی بود و صفین،حسین بود و یک مشت امضا پای بیست هزار نامه و حالا سیدروح الله و سید

بالا