آخرین نوشته ها

جزئیات حسابتان را فراموش کرده اید؟

کاروان عقیق

شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۵ توسط

. کاروانی منزل به منزل می گذرد و زمین چرخش خود را روی قدم هایشان بنا کرده و هر کجا می ایستند ، زمین از گردش می ایستد و زمان متوقف میشود. چه سنگین است دارایی این کاروان ! بهترین و پاک ترین مردمان دنیا ، محرمان اسرار رسول خدا و یادگاران علی و فاطمه

بالا