آخرین نوشته ها

جزئیات حسابتان را فراموش کرده اید؟

نوحه ی عقیق

سه شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۵ توسط

. اینجا کرب و بلاست و آن رود خروشان هم فرات. همان جا که عمری به او وعده دادند ، همان جا که عمری برای دیدنش صبر کرده و حالا وقت ملاقات فرارسیده … صدای آب آب از خیمه ها ، دل نازک و مهربان عباس را نگران میکند. مشک را از سکینه میگیرد و

بالا