آخرین نوشته ها

جزئیات حسابتان را فراموش کرده اید؟

نامه مهربانی

سه شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ توسط

بسم الله الرحمن الرحیم … قلم برداشت و نگاشت بر لوح وجود جوانانی که کمی دور تر از مرز های نامحدود کننده  ملتش می زیستند …

بالا