آخرین نوشته ها

جزئیات حسابتان را فراموش کرده اید؟

روی ماه تو

سه شنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۵ توسط

وقتی قرص ماه کامل شد ، توانست تک تک لحظه های سپری شده را در صورتش ببیند. تابحال تصویری زیباتر از چهره ی این ماه ندیده است! چهره ای که نگاهش نگاه پر مهر تو و لبخند روی لب هایش باقی مانده شیرین ترین لحظه های سپری شده با توست… عاشق نبود ، اما صورت

بالا