آخرین نوشته ها

جزئیات حسابتان را فراموش کرده اید؟

dddd

ما ایستاده ایم….

یالطیف بر آن شدیم تا باامیدبه خدا و استمداد از اهل بیت (علیهم السلام) زیر لوای رهبری از تبار نور که ما را افسران جنگ نرمِ دشمن می خواند ، برای پاسداری از ودیعه ی “روشن”ها سنگری بنا کنیم به رنگ عقیده بر افق های سرخ باورمان تا بسراییم حماسه ی “ایستادن”را… دراین راه وجود هم سنگران ،ما را در رسیدن به مقصود دلخواه و مقصد والا ومشترکمان یاری خواهد کرد. نصر من الله و فتح قریب

بالا